Johtokunta

Puheenjohtaja
Petri Uusi-Luomalahti

Varapuheenjohtaja
Marko Hulkkonen

Sihteeri
Jyrki Uotila

Riina Haapamäki
Heidi Karlsson
Janne Kaunismäki
Jouko Matula
Keijo Kortteus
Petri Venninen

Yhteystiedot