Tukirahasto

Rahaston nimi ja tarkoitus

Voimistelu- ja urheiluseura Parkanon Ponteva ry (Parkanon Ponteva) tukirahasto on perustettu ja tarkoitettu tukemaan seuran juniorijäseniä harrastamiseen liittyvissä kuluissa. Juniorijäseneksi luetaan seuran jäsen, joka tukea haettaessa ei ole täyttänyt 18 ikävuotta. Rahasto jakaa tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella, ensisijaisesti sellaisille jäsenille, jotka ovat omaehtoisesti ilmaisseet tarpeensa tukeen. Rahasto toimii seuran johtokunnan alaisuudessa ja se jakaa sääntöjensä mukaisesti tukea hakemusten perusteella.

Tukea ei voi hakea yhteistoimintajoukkueen kuluihin, mikäli kyseessä ei ole SBT PaPo;n hallinnoima joukkue.

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Seura voi myös hakea tukea eri lajiliittojen tukisäätiöiltä. Lahjoitetut varat kohdistetaan

lyhentämättöminä rahaston kautta seuran juniorijäsenten harrastusmaksujen tukemiseen.

Rahaston tarkoitus ja toiminta

Rahaston tarkoituksena on edistää seuran yhteiskunnallista toimintaa ja auttaa vähävaraisia ja vähäosaisia jäseniä, joilla on itsellään vaikeuksia harrastamisesta aiheutuvien kulujen hoitamisessa, jatkamaan harrastuksen parissa.

Seuran johtokunnan hyväksymät tuet kohdistetaan hakijoiden seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin siten, että seura- ja joukkuetoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Rahaa ei makseta ulos tukea hakeneille pelaajille vaan kaikki tuki kohdistuu suoraan harrastamisen kuluihin seurassa.

Tukea voi hakea maksimissaan 80% kuluvan kauden maksuista, jolloin tuen lisäksi maksettavaksi jää aina vähintään 20%:n omavastuuosuus ja seuran toimintamaksu (2023-2024, 90 €), joka sisältää jäsenmaksun. Yksittäinen pelaaja ei voi saada useampaa tukea kautta kohti ja myönnetty tuki ei oikeuta tukeen seuraavalla kaudella, vaan tukea on haettava uudelleen.

Johtokunnan hyväksymät tuet kohdistetaan seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin. Tuki voi olla myös materiaalitukea, kuten maila, sisäpelikengät, peliasu, suojalasit ym. Hakijan seura- ja/tai joukkuetoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Tukiavustus suoritetaan tuen saajan joukkueelle. Materiaalituki osoitetaan suoraan jäsenelle.
Myönnetty tuki ei oikeuta automaattisesti tukeen seuraavalla hakukaudella, vaan tukea on haettava uudelleen.

Tuen hakeminen

Tukeen oikeutettu jäsen voi hakea rahastolta tukea harrastukseensa lähettämällä hakemuksen alla olevalla lomakkeella.

Haku-aika toimintakaudella 2023-2024 on: 1.11.-30.11.
Tukihakemukset käsitellään määrätyn, edellä määritellyn aikataulun mukaisesti, joulukuussa.

Tukihakemus

Rahaston hallinto, valvonta ja päätöksenteko

Rahastoa hallinnoi, valvoo ja hoitaa vuosikokouksessa valittu seuran johtokunta. Hakemuksen esittelystä johtokunnan kokouksessa vastaa seuran salibandyjaoston vetäjän.

Seuran johtokunta hyväksyy tai hylkää salibandyjaoston vetäjän

esittämät tuet kokouksissaan. Seuran johtokunta huolehtii siitä, ettei samalle hakijalle saman toimintakauden aikana myönnetä useampaa tukea ja esitetyt tuet ovat rahaston budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä. Seuran johtokunta vastaa tukirahaston kirjanpidon oikeellisuudesta ja rahaston varojen oikeellisesta käytöstä.

Rahaston myöntämät avustukset kirjataan johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan ilman henkilöä yksilöiviä tietoja.

Rahaston tilikausi ja varojen käyttö

Rahaston tilikausi on sama kuin seuran Parkanon Ponteva tilikausi. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seura myöntää rahastolle sen käyttövarat.

Seura kerää varoja rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran johtokunta vahvistaa kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. Seuran johtokunta hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa rahaston varoista.

RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa Parkanon pontevan johtokunnan kokouksen päätöksellä. Rahasto voidaan lopettaa seuran johtokunnan päätöksellä. Mikäli rahasto lakkautetaan, toimintakauden käyttämättä jääneet varat siirretään seuran junioritoiminnan tukemiseen. Varojen kohdistamisesta vastaa seuran johtokunta.

RAHASTON SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO

Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan johtokunnan päätöksellä. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan.

MIKÄLI HALUAT TEHDÄ LAHJOITUKSEN TUKIRAHASTOON

Ota yhteyttä: marko.hulkkonen@sbtpapo.fi

Lahjoitukset tukirahastoon